SikaCor® Unitherm Platinium 120

+48 576-321-925
handel@akula.pl

SikaCor® Unitherm Platinium 120

Pęczniejąca epoksydowa powłoka ogniochrona do zabezpieczeń konstrukcji stalowych w pomieszczeniach i na zewnątrz R120

Sika® Unitherm® Platinum-120 jest bezrozpuszczalnikową, zawierająca 100% części stałych, dwuskładnikową, pęczniejącą powłoką ogniochronną na bazie modyfikowanej żywicy epoksydowej do zabezpieczania konstrukcji stalowych wewnątrz i na zewnątrz, która zapewnia wysoką trwałość w połączeniu z ochroną antykorozyjną (wg PN-EN ISO 12944, klasa C5 bardzo wysoka) oraz ogniochronnością (do R120). Łatwa do aplikacji przy użyciu standardowych urządzeń do natrysku, szybkoschnąca, tworzy bardzo mocną i odporną na uszkodzenia powierzchnię, nadającą się do transportu już następnego dnia. Bezrozpuszczalnikowa wg wytycznych niemieckiego związku producentów farb (VdL-RL 04).

ZASTOSOWANIA

Sika® Unitherm® Platinum-120 przeznaczona jest przede wszystkim do aplikacji w wytwórniach konstrukcji na stal konstrukcyjną, stosowaną w pomieszczeniach oraz na zewnątrz. Materiał nie wymaga dodatkowych warstw podkłado-
wych lub nawierzchniowych poza przypadkami wymagań uzyskania danego efektu wizualnego (kolorystycznego).

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

 • Bezrozpuszczalnikowa, 100% części stałych
 • Bez zapachu oraz ryzyka zapłonu
 • Nie zawiera halogenów
 • Łatwa aplikacja przy użyciu agregatu do natrysku
 • Grubość suchej warstwy do 4 mm w jednym cyklu roboczym
 • Nie wymaga gruntowania, możliwość układania bezpośrednio na stal oczyszczoną metodą strumieniowo-ścierną
 • Szybkoschnąca – dalsza obróbka i transport następnego dnia
 • Bardzo mocna – minimalne uszkodzenia w transporcie oraz koszty napraw
 • Wysoka odporność na uderzenia i uszkodzenia podczas eksploatacji
 • Nadaje się zarówno do małych sekcji jak i do całych konstrukcji
 • Estetyczny wygląd
 • Trwała powłoka
 • Przewidywany cykl życia > 25 lat
 • Klasyfikacja typ X (np. działanie warunków zewnętrznych), nie są wymagane warstwa gruntująca i powłoka nawierzchniowa
 • Doskonałe właściwości antykorozyjne wg PN-EN ISO 12944-5, klasa C5 bardzo wysoka (system powłokowy)
 • Spełnia wymagania jakościowe DGNB (poziom 4)

Informacje ogólne

Dostępne kolory:

 • szary jasny (RAL 7035),

RAL 7035

WYDAJNOŚĆ

Grubość suchej warstwy: 1000 μm
Grubość mokrej warstwy: 1000 μm
Zużycie: 1,3 kg/m2
Wydajność: 0,77 m2/kg

INFORMACJE ŚRODOWISKOWE

 • Spełnia wymagania wartości granicznych Indoor Air Comfort Gold® EUROFINS, nawet jako system powłokowy

APROBATY / NORMY

 • Powłoka ogniochronna do zabezpieczeń konstrukcji stalowych zgodnie z ETA 20/1160:2020 wydaną przez jednostkę oceny technicznej Fires, w oparciu o EAD: 350402-00-1106, deklaracja właściwości użytkowych w oparciu o certyfikat stałości właściwości użytkowych wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, oznakowany znakiem CE.
 • Sika® Unitherm® Platinum-120 została zbadana w niezależnych jednostkach na zgodność z głównymi europejskimi i krajowymi normami w zakresie reakcji na ogień, w tym wg PN-EN 13381-8, PN-EN 13501-2 i ETAG 018-2.

Przykładowa możliwość zastosowania farby

SikaCor® Unitherm Platinium 120

Zobacz także :

SikaCor EG-5 Dwuskładnikowa, akrylowo‐poliuretanowa powłoka nawierzchniowa
SikaCor® Unitherm TOP S Winylowo-akrylowa powłoka na powłoki ogniochronne
SikaCor® Unitherm Platinum 30 Pęczniejąca epoksydowa powłoka ogniochrona R45
SikaCor® Unitherm Platinum Pęczniejąca epoksydowa powłoka ogniochrona R90
SikaCor® Unitherm Platinum-1
akula1

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu

576 321 925

lub poprzez kontakt e-mail

handel@akula.pl