SikaCor EG-1 Plus

+48 576-321-925
handel@akula.pl

SikaCor® EG-1Plus

Międzywarstwa epoksydowa z płatkami miki żelaza

SikaCor® EG-1 Plus jest dwuskładnikową, zawierającą płatki miki żelaza (MIO) powłoką antykorozyjną na bazie żywicy epoksydowej.Niskorozpuszczalnikowa wg wytycznych niemieckiego związku producentów farb (VdL-RL 04).

SikaCor® EG-1 Plus Stosowana jest jako mechanicznie odporna powłoka międzywarstwowa na powierzchniach narażonych na działanie warunków atmosferycznych ze stali, stali ocynkowanej ogniowo, ocynku natryskowego, stali
nierdzewnej i aluminium. Może być również stosowana jako powłoka gruntująca na stal i jako powłoka uszczelniająca na natryskiwane termicznie powłoki cynkowe.
SikaCor® EG-1 Plus w połączeniu z powłokami gruntującymi i nawierzchniowymi tworzy odporną na działanie warunków atmosferycznych powłokę o odporności mechanicznej i odporności na działanie wody i substancji chemicznych, i trwałej ochronie antykorozyjnej, kategoria korozyjności środowiska C5 wg PN-EN ISO 12944-2.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

 • Niskie zużycie na m2
 • Szybkowiążąca, krótki czas oczekiwania na możliwość układania kolejnych warstw
 • Możliwość stosowania bezpośrednio na stal, stal ocynkowaną ogniowo i natryskowo, stal nierdzewną i aluminium
 • Bardzo dobre właściwości antykorozyjne
 • Grubość suchej warstwy od 60 do 160 μm w jednym cyklu roboczym
 • Możliwość stosowania jako powłoka uszczelniająca na natryskiwane termicznie powłoki cynkowe

Informacje ogólne

Dostępne kolory: METALICZNE

 • Biały,
 • DB 601 – metaliczny zielony jasny,
 • DB 702 – metaliczny szary średni,

Biały

DB 601

DB 702

Wydajność

Kolory MIO
Grubość suchej warstwy: 80 μm, 160 μm
Grubość mokrej warstwy: 116 μm, 232 μm
Zużycie: 0,174 kg/m2 ~0,348 kg/m2
LZO:33 g/m2 ~66 g/m2
Przy nanoszeniu SikaCor® EG-1 Plus natryskiem w jednym cyklu roboczym materiały zawierające MIO można uzyskać grubość suchej warstwy nawet do 320 μm.
Biała
Grubość suchej warstwy: 80 μm, 160 μm
Grubość mokrej warstwy: 114 μm, 228 μm
Zużycie: 0,160 kg/m2 ~0,320 kg/m2
LZO: 30 g/m2 ~60 g/m2
Przy nanoszeniu SikaCor® EG-1 Plus natryskiem w jednym cyklu roboczym materiału w kolorze białym można uzyskać grubość suchej warstwy nawet do 400 μm.

APROBATY / NORMY

 • Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1772 Wyroby malarskie zestawów SikaCor® I i SikaCor® III do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.
 • Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1774 Wyroby malarskie zestawów SikaCor® II do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.
 • Krajowa Ocena Techniczna IBDiM-KOT-2020/0627 Zestawy farb epoksydowych i poliuretanowych do ochrony przed korozją konstrukcji stalowych, stalowych z powłokami metalowymi natryskiwanymi cieplnie lub stalowych ocynkowanych zanurzeniowo konstrukcji mostowych o nazwie SikaCor® 1.
 • Krajowa Ocena Techniczna IBDiM-KOT-2020/0629 Zestawy farb epoksydowych i poliuretanowych do ochrony przed korozją nowych i remontowanych stalowych konstrukcji mostowych o nazwie SikaCor® 2.
 • Zatwierdzona zgodnie z TL/TP-KOR Stalbauten, Blatt 87.
 • Zatwierdzona zgodnie z RVS 15.05.11 i RVS 08.09.02 System S18 i S19.

Dostępne są certyfikaty dla kategorii korozyjności środowiska C4 wysoka, C5 wysoka i bardzo wysoka wg PN-EN ISO 12944.

SikaCor EG-1
SikaCor EG-1-1
SikaCor EG-5

Przykładowa możliwość zastosowania farby SikaCor® EG-1 Plus

Zobacz także :

SikaCor® Zinc ZS Grunt etylokrzemianowy z pyłem cynkowym
SikaCor EG-4 Akrylowo-poliuretanowa powłoka nawierzchniowa z płatkami miki żelaza
SikaCor EG-1 VHS Grunt i międzywarstwa epoksydowa z płatkami miki żelaza
SikaCor EG-5 Akrylowo‐poliuretanowa powłoka nawierzchniowa
akula1

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu

576 321 925

lub poprzez kontakt e-mail

handel@akula.pl