SikaCor 950 F

+48 576-321-925
handel@akula.pl

SikaCor® 950 F

Trwała i wytrzymała powłoka epoksydowa do zabezpieczania betonu i stali

SikaCor®-950 F to dwuskładnikowa powłoka o niskiej zawartości rozpuszczalników na bazie żywicy epoksydowej, z dodatkiem wypełniaczy mineralnych. Niskorozpuszczalnikowa wg wytycznych niemieckiego związku producentów farb (VdL-RL 04).

ZASTOSOWANIA

SikaCor®-950 F to powłoka ochronna do konstrukcji betonowych i stalowych pracujących w warunkach stałego, bądź długotrwałego obciążenia wodą, wodą agresywną lub ściekami: w rurociągach wody przemysłowej, w kanalizacji i oczyszczalniach ścieków komunalnych i przemysłowych, w budownictwie hydrotechnicznym śródlądowym i morskim, w budownictwie podziemnym. Produkt może być układany na wilgotne podłoża betonowe.SikaCor®-950 F może być obciążany wodą zaraz po ułożeniu. Należy jednak uwzględnić, że rozpuszczalnik zawarty w materiale może spowodować tymczasowe zanieczyszczenie wody. Obciążanie powłoki wodą zaraz po ułożeniu powinno być rozważane tylko w szczególnych przypadkach i po konsultacji ze specjalistą od ochrony środowiska.
SikaCor®-950 F nie nadaje się do kontaktu z wodą pitną.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

  • Materiał twardo-ciągliwy, o wysokiej trwałości i wytrzymałości
  • Odporność na ścieranie i uderzenia
  • Wysoka odporność na wodę i substancje chemiczne

Informacje ogólne

Dostępne kolory:

  • czarny,
  • czerwony ceglasty,

Czarny

Czerwony ceglasty

WYDAJNOŚĆ

Grubość suchej warstwy: 150 μm
Grubość mokrej warstwy: 200 μm
Zużycie: 0,380 kg/m²
Wydajność: 2,63 m²/kg

APROBATY / NORMY

  • Ochrona powierzchniowa betonu zgodnie z normą PN-EN 1504-2:2004, deklaracja właściwości użytkowych w oparciu o certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą zakładową kontrolę produkcji, oznakowany znakiem CE.
  • Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1776 Wyroby malarskie zestawów SikaCor® IV do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w środowiskach zanurzeniowych Im1, Im2 i Im2.
  • Krajowa Ocena Techniczna IBDiM-KOT-2021/0705 Żywice epoksydowe do ochrony i zabezpieczania betonu SikaCor®-950F

Zobacz także :

SikaCor® Zinc R Rapid Szybkowiążący grunt epoksydowy o wysokiej zawartości pyłu cynkowego
SikaCor EG-1 VHS Epoksydowa powłoka gruntująca i międzywarstwowa z płatkami miki żelaza
SikaCor EG-4 Akrylowo-poliuretanowa powłoka nawierzchniowa zawierająca płatki miki żelaza
SikaCor PUR® Color PLUS Nawierzchniowa poliuretanowa powłoka ochronna na stal
akula1

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu

576 321 925

lub poprzez kontakt e-mail

handel@akula.pl