SikaCor Permacor 3326 EG H

+48 576-321-925
handel@akula.pl

SikaCor® Permacor 3326 EG H

Epoksydowa powłoka na konstrukcje stalowe i beton

Sika® Permacor®-3326 EG H jest dwuskładnikową, epoksydową powłoką o bardzo wysokiej zawartości części stałych i niskiej zawartości rozpuszczalników, przeznaczoną do zabezpieczeń elementów stalowych oraz betonowych.
Powłoka charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, odpornością na ścieranie, wytrzymałością na uderzenia oraz zdolnością przenoszenia zarysowań podłoża do 3 mm (laminat).

ZASTOSOWANIA

Sika® Permacor®-3326 EG H przeznaczony jest do stosowania przez doświadczonych wykonawców. Sika® Permacor®-3326 EG H jest idealną powłoką ochronną dla konstrukcji stalowych i betonowych narażonych na działanie środowisk o podwyższonej agresywności chemicznej. Podstawowym obszarem stosowania Sika® Permacor®-3326 EG H jest zabezpieczenie wewnętrzne komór fermentacyjnych, zbiorników na kompost, wodę przemysłową, wodę odpływową, zbiorników balastowych, zbiorników do przechowywania środków chemicznych, rurociągów w chłodniach kominowych oraz w wytwórniach biogazu. Sika® Permacor®-3326 EG H nadaje się również do wykonywania trwałych zabezpieczeń antykorozyjnych elementów w przemyśle, także do zabezpieczania od zewnątrz zbiorników, rurociągów, maszyn itp.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

 • Wysoka odporność chemiczna na wodę, wodę odpadową, agresywne ścieki, szeroką gamę chemikaliów oraz wybrane kwasy organiczne
 • Wysoki opór dyfuzyjny
 • Bardzo dobra przyczepność do stali oraz do podłoży mineralnych
 • Zdolność przenoszenia zarysowań podłoża do 3 mm (laminat)
 • Łatwość sprawdzenia jakości powłoki (badanie zawartości porów w powłoce)

Informacje ogólne

Dostępne kolory:

 • Szary żwirek (RAL 7032),
 • Metaliczny ziielony jasny (DB 601),

RAL 7032

DB 601

WYDAJNOŚĆ

Grubość suchej warstwy: 250 μm
Grubość mokrej warstwy: 330 μm
Zużycie: 0,633 kg/m2
Wydajność: 1,58 m2/kg

APROBATY/NORMY

 • Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1772 Wyroby malarskie zestawów SikaCor® I i SikaCor® III do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.
 • Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1774 Wyroby malarskie zestawów SikaCor® II do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.
 • Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1776 Wyroby malarskie zestawów SikaCor® IV do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w środowiskach zanurzeniowych Im1, Im2 i Im2.
 • Odporność chemiczna na biogenny kwas siarkowy (kat. XWW4/XBSK) wg DIN 19573 i PN-EN 13529.
 • Wyrób do ochrony powierzchniowej betonu – powłoka zgodnie z PN-EN 1504-2:2004 deklaracja właściwości użytkowych w oparciu o certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą zakładową kontrolę produkcji, oznakowany znakiem CE.
SikaCor EG-5
Sika® Permacor®-3326 EG H

Przykładowa możliwość zastosowania farby

SikaCor® Permacor 3326 EG H

Zobacz także :

SikaCor® Zinc R Epoksydowa powłoka gruntująca o wysokiej zawartości pyłu cynkowego
SikaCor EG-1 VHS Epoksydowa powłoka gruntująca i międzywarstwowa z płatkami miki żelaza
SikaCor EG-4 Akrylowo-poliuretanowa powłoka nawierzchniowa zawierająca płatki miki żelaza
SikaCor EG-5 Dwuskładnikowa, akrylowo‐poliuretanowa powłoka nawierzchniowa
akula1

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu

576 321 925

lub poprzez kontakt e-mail

handel@akula.pl