SikaCor Permacor 2230 VHS

+48 576-321-925
handel@akula.pl

SikaCor Permacor® 2230 VHS

Akrylowo-poliuretanowa nawierzchnia o bardzo wysokiej zawartości części stałych

Sika® Permacor®-2230 VHS jest dwuskładnikową, akrylowo-poliuretanową powłoką o wysokich walorach estetycznych i wysokiej odporności mechanicznej.Niskorozpuszczalnikowa wg wytycznych niemieckiego związku producentów farb (VdL-RL 04).

ZASTOSOWANIA

Sika® Permacor®-2230 VHS jest stosowana jako mechanicznie odporna powłoka wierzchnia na narażonych na działanie warunków atmosferycznych powierzchniach stalowych, np. mostach, rurociągach, instalacjach przemysłowych i portowych, zbiornikach, siłowniach wiatrowych oraz oczyszczalniach ścieków. W połączeniu z dwuskładnikowymi powłokami gruntującymi i międzywarstwowymi SikaCor® i Sika® Permacor® można uzyskać odporny mechanicznie system malarski o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne do długotrwałego zabezpieczenia antykorozyjnego w środowiskach o kategoriach korozyjności do C5 wysoki wg PN-EN ISO 12944-2

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

 • Doskonała odporność na warunki atmosferyczne
 • Szybkie utwardzanie, krótki czas obróbki
 • Ekonomiczna dzięki wysokiej zawartości części stałych
 • Zawartość LZO ~ 250 g/l

Informacje ogólne

Dostępne kolory:

 • Kolory dostępne na zamówienie z palety barw RAL, NCS

WYDAJNOŚĆ

Grubość suchej warstwy: 80 μm
Grubość mokrej warstwy: 115 μm
Zużycie: 0,160 kg/m²
LZO: 28,8 g/m²

APROBATY / NORMY

 • Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1772 Wyroby malarskie zestawów SikaCor® I i SikaCor® III dowykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.
 • Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1774 Wyroby malarskie zestawów SikaCor® II do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.
 • Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1776 Wyroby malarskie zestawów SikaCor® IV do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w środowiskach zanurzeniowych Im1, Im2 i Im2.
 • Krajowa Ocena Techniczna IBDiM-KOT-2020/0627 Zestawy farb epoksydowych i poliuretanowych do ochrony przed korozją konstrukcji stalowych, stalowych z powłokami metalowymi natryskiwanymi cieplnie lub stalowych ocynkowanych zanurzeniowo konstrukcji mostowych o nazwie SikaCor® 1.
 • Krajowa Ocena Techniczna IBDiM-KOT-2020/0629 Zestawy farb epoksydowych i poliuretanowych do ochrony przed korozją nowych i remontowanych stalowych konstrukcji mostowych o nazwie SikaCor® 2.
 • Badana zgodnie z normą NORSOK M-501, rev. 6, system nr 1
 • Badania zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-6, środowiska o korozyjności C4 i C5 wysoki.
SikaCor® – Steel Protect VHS Rapid-1
SikaCor® – Steel Protect VHS Rapid-2
SikaCor® – Steel Protect VHS Rapid-3
SikaCor® – Steel Protect VHS Rapid-4
SikaCor® – Steel Protect VHS Rapid-1
SikaCor® – Steel Protect VHS Rapid

Przykładowa możliwość zastosowania farby

SikaCor Permacor® 2230 VHS

Zobacz także :

SikaCor® EG Phosphat Epoksydowa powłoka gruntująca zawierająca fosforan cynku
SikaCor EG-1 VHS Epoksydowa powłoka gruntująca i międzywarstwowa z płatkami miki żelaza
SikaCor EG-1 VHS
SikaCor EG-4 Akrylowo-poliuretanowa powłoka nawierzchniowa zawierająca płatki miki żelaza
SikaCor EG-5 Dwuskładnikowa, akrylowo‐poliuretanowa powłoka nawierzchniowa
akula1

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu

576 321 925

lub poprzez kontakt e-mail

handel@akula.pl