ANTYKOROZJA

WIEMY JAK CHRONIĆ – OD 1921 ROKU

Narażenie na warunki atmosferyczne i ciągłą pracę oznacza że powierzchnie wymagają skutecznej ochrony RUST-OLEUM MATHYS zapewnia odpowiednie systemy zabezpieczeń dla eksploatowanych materiałów i obiektów, nawet w najcięższych warunkach przemysłowych. To w jakim stopniu powierzchnia metalowa potrzebuje ochrony przed korozją uzależnione jest głównie od warunków środowiskowych. Im większa wilgotność, stopień chemicznego zanieczyszczenia lub obecność słonej wody, tym większa potrzeba ochrony przed korozją. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO rozróżnia 6 kategorii korozji. Kategorie korozyjności ISO 12944-2: C1, C2, C3, C4, C5-I, C5-M. W ofercie firmy AKULA posiadamy farby do ochrony przed korozją we wszystkich kategoriach. Od 2005 roku pomagamy skutecznie i dokładnie zabezpieczać antykorozyjnie produktami RUST-OLEUM MATHYS obiekty w Polsce.