ENDURO HPP

+48 576-321-925
handel@akula.pl

ENDURO 600 HPP

Makro-Syntetyczne Włókna Polipropylenowe

Włókna polipropylenowe ENDURO HPP są zaawansowanym technologicznie produktem amerykańskim wytwarzanym w standardzie ISO 9002 zgodnie z normą amerykańską ASTM C-1116. Występują w odmianach handlowych FIBERMESH 300-e3 (głęboko zbrojące), FIBERMESH 150-e3 (niewidoczne na powierzchni po zagładzeniu),  FIBERCAST (do prefabrykatów i torkretu) oraz ENDURO HPP 45 (zbrojenie rozproszone).

Włókna te posiadają znak CE zgodności z PN-EN 14889-2:2007.

Włókna polipropylenowe FIBERMESH, FIBERCAST i ENDURO polepszają w sposób zdecydowany jakość betonów i zapraw poprzez: redukcję pękania plastycznego, lepszą urabialność, wzrost odporności na czynniki pogodowe, zwiększoną odporność na zginanie, wzrost mrozoodporności, podwyższoną udarność, dodatkową wytrzymałość na rozkruszanie, redukcję przesiąkliwości.

Włókna polipropylenowe ENDURO HPP mogą być stosowane we wszystkich sytuacjach wraz z innymi dodatkami do betonu.

Włókna polipropylenowe ENDURO HPP mogą być dodawane do wszystkich klasycznych mieszanek betonowych.

Włókna polipropylenowe ENDURO HPP mogą być dodawane w każdej typowej mieszarce betonu lub też mogą być dozowane ręcznie na miejscu użycia do gotowego betonu transportowanego mieszarkami samochodowymi, jeżeli włókna są wprowadzane w trakcie komponowania mieszanki betonowej na drodze suchego lub mokrego mieszania, to powinny być dodawane w trakcie wprowadzania pozostałych składników betonu, jeżeli włókna są dodawane do gotowej mieszanki betonowej w mieszarce samochodowej, to zawartość każdej torebki powinna być dozowana przez lej samowyładowczy. Po dodaniu stosownej ilości włókien beton powinien być mieszany przez okres minimum 5 minut z prędkością mieszania 12 obr./min.

Powierzchnie elementów wykonanych z mieszanek betonowych z dodatkiem włókien mogą być wyrównywane, zacierane lub zagładzane przy pomocy typowych narzędzi ręcznych lub mechanicznych aż do osiągnięcia gładkich, pozbawionych widocznych włókien powierzchni. 

Normalna procedura pielęgnacyjna betonu musi być ściśle przestrzegana, włókna są wykonane z polipropylenu, w związku z czym nie mogą być stosowane jeżeli przewiduje się użycie do pielęgnacji strumienia pary wodnej o temperaturze wyższej niż 140 0C. 

Włókna polipropylenowe ENDURO HPP są całkowicie nietoksyczne, niekłujące i bezpieczne w stosowaniu dla ludzi i środowiska.

Wydajność: Dawka włókien polipropylenowych ENDURO HPP powinna wynosić od 5-7 kg na 1 m3 betonu.

 

e-3
e-33
e333
e3333

Obiekty w których zastosowano włókna polipropylenowe

FIBERMESH, FIBERCAST, ENDURO

Zobacz także :

FIBERCAST 500 Mikro-Syntetyczne Włókna Polipropylenowe
FIBER 300-1
FIBERMESH 300 e3 Mikro-Syntetyczne Włókna Polipropylenowe
FIBER 300-2
PEGACRETE – MATHYS Powłoka Do Naprawy Powierzchni Betonowych
RUST-OLEUM EPOXY SHIELD Fine Crack Repair Wypełniacz Szczelin Podłóg Betonowych
FCR
akula1

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu

576 321 925

lub poprzez kontakt e-mail

handel@akula.pl